Bij TipTopTalent streven we ernaar om een positieve ervaring te bieden aan scholen, leerlingen en alle betrokkenen. Mocht er echter een situatie ontstaan waarin er ontevredenheid of een klacht is, willen we dit graag serieus nemen en adequaat behandelen. Hieronder vind je onze klachtenprocedure.

Indienen van een klacht

Contactpersoon: Klachten kunnen worden ingediend bij onze contactpersoon, Cyiza Wills, via Cyiza@tiptoptalent.org of 06 53408315.

Schriftelijke Klacht: Als de klacht schriftelijk wordt ingediend, ontvangen we graag een gedetailleerde beschrijving van de klacht, inclusief relevante informatie zoals datums, namen en betrokken partijen.

Behandeling van de klacht

Bevestiging van Ontvangst: We zullen binnen [termijn] werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging sturen naar de indiener.

Onderzoek: Onze klachtencommissie zal een onderzoek instellen naar de aard van de klacht en streven naar een oplossing die recht doet aan alle betrokken partijen.

Terugkoppeling: Binnen [termijn] werkdagen na de ontvangst van de klacht zal de indiener een terugkoppeling ontvangen over de voortgang en de te nemen stappen.

Oplossing en afsluiting

Oplossing: We streven naar een eerlijke en redelijke oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

Afsluiting: Na het implementeren van de oplossing ontvangt de indiener een bericht ter afsluiting van de klacht.

Escalatie

Geschillencommissie: Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de indiener ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Feedback

Verbetering: Klachten worden gebruikt als waardevolle feedback om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren.

We nemen klachten serieus en streven naar een transparante en effectieve afhandeling. We danken iedereen die de moeite neemt om ons te informeren over eventuele zorgen en zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.

Laatst bijgewerkt op 06-01-2024.

TipTopTalent